Grondwerk

Harthoorn Vlissingen b.v. voert diverse soorten van machinaal en/of handmatig grondwerk uit. Het gaat hier dan o.a. om het ontgraven en verzetten van grond en het (aan)leveren en aanbrengen van o.a. grond, zand en grind. Ook het aanbrengen van diverse soorten verhardingen en funderingsmaterialen vallen hieronder. Dus alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen voor bijvoorbeeld nieuwbouw, divers straatwerk, de aanleg van een tuin of waterpartij en overige civieltechnische werken.

 

Harthoorn Vlissingen b.v. beschikt voor het uitvoeren van grondwerk over vakbekwaam personeel en zeer divers, modern en goed onderhouden machines en voertuigen.