Audit verlenging BRL 9335, protocol 9335-1 certificaat, nieuwe versie 4.0, positief afgesloten

De onlangs door de certificerende instantie Normec gehouden audit voor verlenging van het BRL 9335 certificaat, protocol 9335-1, nieuwe versie 4.0, is met een positief resultaat afgesloten.  Het gaat hier om de Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond, milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

De BRL 9335 beschrijft de werkwijze bij het samenvoegen, beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit. Met het BRL 9335 certificaat heb je een erkend bewijsmiddel voor het Besluit bodemkwaliteit.

De BRL 9335, protocol 9335-1 heeft als doelstelling om zowel onbewerkte als bewerkte individuele partijen grond milieuhygiënisch te kunnen kwalificeren volgens de te onderscheiden kwaliteiten van het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast wordt met dit protocol de kwaliteit van het proces van acceptatie tot en met de overdracht aan de afnemer van gekwalificeerde grond en baggerspecie gewaarborgd.

Voor het bijbehorende BRL 9335 Productcertificaat EC-SIK-35-126 zie https://www.harthoornvlissingen.nl/download-1

Vragen? Vul het contactformulier in!

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid
Vacature leerling kraanmachinist

Vacature leerling kraanmachinist

Binnen het team van Harthoorn Vlissingen b.v. hebben we door uitbreiding van de werkzaamheden een vacature voor een leerling kraanmachinist. Het gaat hier om een veelzijdige en afwisselende functie en er wordt gewerkt met modern materieel. Harthoorn Vlissingen b.v....

Transport Harthoorn-Machielse V.O.F.

Transport Harthoorn-Machielse V.O.F.

Harthoorn-Machielse V.O.F. is gespecialiseerd in transport van bouw- en infra materialen, van 1 pallet tot 30.000kg. Harthoorn-Machielse V.O.F., onderdeel uitmakend van Harthoorn Vlissingen b.v,., is uitgerus met een modern wagenpark met kranen inclusief diverse...

Klantenservice & Spoed