Audit voor het BRL 9335 certificaat, protocol 9335-1, versie 4.0, is met een zeer positief resultaat afgesloten

De op dinsdag 19 september 2023 door de certificerende instantie Normec bij Harthoorn Vlissingen b.v. gehouden audit voor het BRL 9335 certificaat, protocol 9335-1, versie 4.0, is met een zeer positief resultaat afgesloten.
Het gaat hier om de Nationale beoordelingsrichtlijn voor Grond, milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
De BRL 9335 beschrijft de werkwijze bij het samenvoegen, beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit. Met het BRL 9335 certificaat heb je een erkend bewijsmiddel voor het Besluit bodemkwaliteit.
De BRL 9335, protocol 9335-1 heeft als doelstelling om zowel onbewerkte als bewerkte individuele partijen grond milieuhygiënisch te kunnen kwalificeren volgens de te onderscheiden kwaliteiten van het Besluit bodemkwaliteit.
Daarnaast wordt met dit protocol de kwaliteit van het proces van acceptatie tot en met de overdracht aan de afnemer van gekwalificeerde grond en baggerspecie gewaarborgd.

Vragen? Vul het contactformulier in!

  • Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

Klantenservice & Spoed

Harthoorn