Aangepast Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie met bijbehorende bijlages

Voor nadere informatie met bijbehorende bijlages zie onderstaande link.

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/01/bijlage-1-tijdelijk-handelingskader-voor-hergebruik-van-pfas-houdende-grond-en-baggerspecie

 

Dit alles ingaande per 29 november 2019.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De voorlopige achtergrondwaarden voor PFAS (0,8 ug/kg en 0,9 ug/kg) geven meer toepassingsruimte in gebieden met toepassingseis landbouw/natuur en voor toepassingen beneden grondwaterniveau. De bepalingsgrens (0,1 ug/kg) blijft wel gelden voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden.

- De voorwaarden waarbij verspreiden van baggerspecie (art 35 sub g) in oppervlaktewater en toepassen van baggerspecie (art 35 sub d Bbk) in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam (niet zijde diepe plas) zijn verduidelijkt en verruimd.

- Toepassen van baggerspecie in niet-vrijliggende diepe plassen is onder bepaalde voorwaarden weer toegestaan tot het herverontreinigingsniveau van 3,7 ug/kg voor PFOS en 0,8 ug/kg voor PFOA en de andere (indivduele) PFAS.

- De onderdelen 5 (gebiedsspecifiek beleid) en 7 (storten, reinigen, opslaan en saneren van PFAS-houdende grond en baggerspecie) zijn verduidelijkt en aangevuld, bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor het storten van baggerspecie in de rijksbaggerdepots.