Certificering BRL 9335

Sinds 22 november hebben wij ons gecertificeerd volgens BRL 9335-1, dit betekend dat we 2 keer per jaar, door Eerland certification, worden gecontroleerd of we de wet en regelgeving zoals gesteld in Besluit bodemkwaliteit en Regeling bodemkwaliteit toepassen.

Dit met als doel inzichtelijkheid en controleerbaarheid van het hele traject voor het toepassen van grond, vanaf monstername tot toepassing. We mogen op basis hiervan ook verschillende partijen grond samenvoegen.