Vanaf heden heeft Harthoorn Vlissingen b.v. een Case Puma CVX 185 trekker met overdrukcabine en bijbehorend filtersysteem beschikbaar

Een overdrukcabine voorkomt dat stof of andere ongewenste stoffen in de cabine komen. Vuile omgevingslucht wordt met behulp van filters geschoond, voordat deze schone ademlucht de afgedichte cabine ingeblazen wordt. Doordat in de cabine een overdruk heerst, kan geen verontreinigde omgevingslucht binnendringen. Dit alles is noodzakelijk en wettelijk verplicht bij o.a. het uitvoeren van specifieke werkzaamheden bij een bodem en/of asbestsanering.